Počítadlo přístupů:

[CNW:Counter]

Jana Janouchová
Mobil: 602 666 073

V případě zájmu, dotazu nebo připomínky, budu ráda, když mne budete kontaktovat.Můžete psát na oba tyto maily.

j.janaobrazy@centrum.cz
j.janaobrazy@seznam.cz

                          Osobní mandaly

Osobní mandaly jsou jako zdroj energie pro konkrétní osobu. Dokážou pomoci, léčí, pomáhají při hledání cesty a také aktivují nejlepší vlastnosti při dosahování konkrétních cílů. Fungují však velmi jemně, až neznatelně. Pouze s odstupu můžeme vidět, čeho jsme dosáhli. Zjistíme, že jme objevili skryté možnosti a také vidíme některé věci jiným pohledem a to nám poskytuje netradiční řešení.                   Mandaly vytvořené na počítači

Zde se budou postupně objevovat další mandaly, pokud se budou líbit, je možné je vytisknout na plátno. Mohu takto vytvořit i osobní mandaly.


Zlatá: Významy: Je znakem vznešenosti, pro hinduisty je symbolem pravdy, pro staré Řeky je barvou nesmrtelnosti a rozumu. V Egyptě znázorňuje boha slunce Ra, na kterém závisí život.


Stříbrná: Vliv: Probouzí skryté možnosti, napomáhá intuici.Červená – barva první kořenové čakry. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Pro vzletné povahy působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Podporuje imunitní systém.
Červená: Vliv: Povzbuzuje, dobíjí energii a fyzickou sílu. Rudá: Vliv: Podporuje rozhodnost. Významy: V Číně značí štěstí, je všeobecně barvou války.


Oranžová – barva druhé sexuální čakry. Dodává životní radost a sílu, pohlcuje negativní energie. Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše. Léčí pocity nedůvěry a sebeúcty. Pomůže překonávat depresi a těžké životní okamžiky. Je to barva moudrosti.
Oranžová: Vliv: Doplňuje sílu a chuť do života, podporuje kreativitu a tvůrčí schopnosti, posilňuje vitalitu, má vliv na sexualitu, vyvolává radost, optimismus, přidává dávku cílevědomosti.


Žlutá – barva třetí čakry slunečního pleteně (solar). Je veselá, živá, pronikavá a projasňující. Učí nás zdravému sebeprosazení, asertivitě, umět vyjádřit svůj vlastní názor a nemít výčitky svědomí. Léčí orgány trávicího traktu. Podporuje intuici a tvořivost.
Žlutá: Vliv: Uklidňuje naše city, emoce,dodává nám chuť do života, posiluje fyzickou sílu, příznivý vliv na výsledek naší snahy. Významy: V severní Evropě je barvou zrady a nevěry nebo zbabělosti ,v buddhismu je symbolem odříkání a pokory.


Zelená – barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Jako barva srdeční čakry napomáhá k tvoření, proto taky platí, že umění je zhmotněná láska. Povzbuzuje přátelství, lásku a sounáležitost k okolí. Učí nás umět se odevzdat.
Zelená: Vliv: Podporuje vnímání krásy, má vliv na city, lásku,posilňuje ego, zlepšuje lidské vztahy, má vliv na plodnost. Významy: Je znakem přírody, pro Kelty byla barvou ostrova blahoslavených, kam putovaly po smrti duše. Je barvou prosperity.


Modrá – barva páté komunikační čakry. Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech. Je výborné ji používat při problémech v komunikaci a sdělování. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici, propojuje srdce a rozum. Uklidňuje, uvolňuje a čistí.
Světle modrá: Vliv: Přispívá ke vzájemné komunikaci, napomáhá k lepšímu vyjadřování. Tmavě modrá: Vliv: Ovlivňuje naší psychiku,podporuje logické myšlení,působí na intuici.


Indigo – barva šesté čakry – třetí oko. Napomáhá ke klidu a harmonii, vyrovnanosti, mírumilovnosti a víře a samotnému prožití těchto stavů. Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání.
Indigo: Významy: Barva rozumu a míru, symbolizuje nekonečnost a prázdnotu, pro staré Řeky a Římany byla barvou Venuše a lásky, znamená okultní ochranu.


Fialová – barva sedmé korunní čakry. Je duchovní barvou. Přináší inspiraci, pokoru a napomáhá meditacím. Zklidňuje hyperaktivní děti.
Fialová: Vliv: Podporuje intuici,fialová a červená: zvyšuje se psychická agresivita,podporuje kreativitu,inspiruje. Významy: Značí soulad s vyššími sférami.


Hnědá – zemitá barva, dodává klidnou, stálou energii. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Je barvou zdravého rozumu a schopnosti stát nohama pevně na zemi.
Hnědá: Vliv: Připoutává nás k realitě, vliv na rozhodování. Významy: Značí moudro přírody, symbolizuje pokušení.


Černá – barva ochranná, ale jen do určité míry. Pohlcuje energii. Její přílišné použití uzavírá čakry, odebírá energii z těla, kterou se pak snažíme získat někde jinde, vede ke stavům sklíčenosti. V kombinaci s bílou tvoří celek složený z protikladů (jin a jang).
Černá: Významy: U hinduistů je symbolem času, pro staré Egypťany značí znovuzrození, ve Španělsku je barvou svátečních příležitostí, v západní civilizaci barvou smutku.


Bílá – působí také ochranně, ale na rozdíl od černé jako zrcadlo – odráží energii. Je barvou čistoty a nevinnosti, ale také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, očisťuje celou energetickou soustavu, neboť vzniká smícháním všech barev spektra. Umocňuje působení barvy, s níž je používána.
Bílá: Významy: V západní kultuře je barvou nevinnosti a přirozenosti, v orientu symbolizuje smutek, pro tibeťany je barvou hory Meru, která je středem světa a symbolizuje poznání, pochopení a vědění,znázorňuje konec, a začátek něčeho nového,má zahánět zlé duchy.


Obecně pro všechny barvy platí, že pokud se některé vyhýbáte, nebo ji přímo nemáte rádi, ukazuje to na problém v dané čakře a oblasti, kterou tato čakra vyjadřuje. A je to přesně ta barva, kterou nejvíce potřebujete. Barvy nám tímto způsobem mohou do určité míry pomoci identifikovat a řešit některé problémy, které máme. Každá barva má vliv na naši psychiku, má svou jedinečnou vibraci, která promítá do našeho podvědomí, emoce a nálady, jaké vyzařuje. Pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet energii, vylepšovat soustředění. Nejde s jistotu říci, že ta a ta barva má takový vliv, je to pouze všeobecná informace. Na každého může působit jinak, protože má barvu zakódovanou v paměti, nebo v podvědomí jinak než ostatní. Nemusíme si vůbec uvědomovat, proč třeba milujeme fialovou barvu. A ve skutečnosti to může být tak, že naše oblíbená hračka v době , kdy jsme byli nemluvňata, byla právě fialová. Modrá barva je spojována s nebem a oceánem, proto často značí nekonečno. Každá kultura vnímá barvy jinak. Např.: Černá je u nás barva smutku, ve Španělsku je to barva sváteční.