Počítadlo přístupů:

[CNW:Counter]

Jana Janouchová
Mobil: 602 666 073

V případě zájmu, dotazu nebo připomínky, budu ráda, když mne budete kontaktovat.Můžete psát na oba tyto maily.

j.janaobrazy@centrum.cz
j.janaobrazy@seznam.cz

                          Obrazy archiv

Obrazy, které jsou v archivu už nemám, namalovala jsem je za posledních 20 let. Ale snad se Vám budou líbit. Fotky jsou upravené, protože některé byly opravdu nekvalitní. Maluji i obrazy podle přání, ale malované stylem, který zde vidíte. V současné době maluji na plátna.


Slovo esoterický je odvozeno z řečtiny, znamená - skrytý, tajný. Dá se říci že se v podstatě shoduje se slovem okultní, nebo také mystický. Vysvětlit význam tohoto slova není zcela jednoduché, protože v sobě skrývá mnoho, čemu nerozumíme, co nelze chápat pomocí logického myšlení. Odhalujeme zde skryté pravdy pomocí nekonvenčních prostředků. Za hranicí vědy jsou ještě další možnosti poznání. Esoterika je vlastně protikladem materialisticky pojatého světa.

Člověku je dána jistá vyšší úroveň tvořivosti, vytváří si sám své duchovní idey i když je v mnohém omezen způsobem života, výchovou, životem, který mu vnutila civilizace. Samozřejmě nezatracuji vědecký vývoj, ale ideálem by bylo sladit ho i s vývojem duchovním.

Jelikož vědecký vývoj postupuje rychleji, dochází ke konfliktu. Esoterika je poznání tajemných a také smysluplných souvislostí. Struktura světa je svým způsobem obsažena ve struktuře nejhlubších vrstev lidského vědomí. Pak je otázka kde se ty vědomosti vzaly. Možná jsou zkušeností všech generací lidí, kteří kdy žili na zemi. Takže docházíme k tomu, že pravděpodobně poznání souvislostí je nejdůležitějším aspektem našeho života. Pokud v sobě to povědomí máme stačí poznávat sám sebe. Když to řekneme takto, zní to velice jednoduše, to co považujeme za dobré by se zkoumalo snadněji než to co považujeme za špatné. Stačí přece zavřít oči a nevidět. Dále nám poznání komplikuje rozmanitost lidského druhu. Každý člověk má jiné představy o tom co je dobré a co je špatné (svědomí) , proto i kdyby se jedinému člověku ze všech podařilo poznat vlastní podstatu je teprve na začátku. Zodpovězení jedné otázky přináší mnoho dalších na které neznáme odpovědi.

Ze svých zkušeností můžu teď říci, že důležitá je také víra. Víra v sebe, v ostatní lidi, ve štěstí, v to, že se přání mohou plnit. Víra a pozitivní myšlení dokáží být motorem který nás pohání, k tomu abychom šli dále životem. Dělá život hezčím a smysluplným i přes to, že cesta poznání nebývá vždy jednoduchá. Přeji Vám všem, aby Vaše cesta byla cestou srdce a aby se Vám dařilo nacházet odpovědi. Věřte, že zázraky se dějí každý den.